Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hjemme På vej Forbindelser Kultur I naturen På arbejde Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

På vej

 

Vi bevæger os fra den private sfære og ud i den offentlige. Her kan kommuneplanen beskrive og sikre serviceudbuddene i dit lokalområde. Hvor er det mest hensigtsmæssigt, at skolerne ligger, og hvordan sikrer vi at vores børn kan komme sikkert til og fra skole. Hvilke udviklingsmuligheder er der for cykelstier, eller satses der på kollektiv trafik og skolebusser, og hvordan sikrer vi i det hele taget infrastrukturen, så også de små landsbyer er attraktive muligheder, når der skal vælges boliger.

 

Det er også herude på gaden, at vi befinder os i byrummet. Kommuneplanen kan præge udviklingen på områder, der handler om at skabe byrum og liv i disse byrum. Hvad er der ved store gågadearealer, hvis ikke der er bare en enkelt cafe, hvorfra man kan sidde og studere de forbipasserende. Kommuneplanen kan sige noget om hvor der må eller kan være cafeer eller restauranter, men den naturligvis ikke pålægge nogen at åbne en café.

 

Knap to ud af hver femte husstand i Hjørring Kommune har ikke bil. Derfor skal boliger og erhverv placeres tæt på den offentlige transport, virksomheder skal ikke placeres for langt udenfor byen, og forretninger skal ligge tæt på boligområderne. Det er ikke alene praktisk, at alting ligger i gåafstand − der er også et eksempel på, hvordan man omsætter et hovedprincip om bæredygtighed til noget konkret.

 

 

 

Tilbage til forsiden