Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hjemme På vej Forbindelser Kultur I naturen På arbejde Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Kultur

 

Med Kulturen for alvor og for sjov

Hjørring Kommune har et rigt og varieret udbud af tilbud på kulturområdet og tilsvarende på fritidsområdet. Der er samtidig igangsat en række initiativer, der kan være med til yderligere at styrke kommunens position som en væsentlig kultur- og fritidskommune.

 

En kortlægning af kommunens kulturelle ressourcer og potentiale forsøger desuden løbende at identificere og være i kontakt med kommunens ildsjæle. Analysen peger

på store udviklingspotentialer indenfor primært teater, musik samt de kreative kunsthåndværk (især glas og keramik).

 

I Hjørring Kommune er det derfor vigtigt at slå fast, at fritid og kultur handler om andet og mere end idrætshaller, biblioteksdrift og foreningstilskud. Forståelsen er meget bred og læner sig op ad andre væsentlige og relaterede områder: Oplevelsesøkonomi, erhvervsudvikling, sundhedspolitik og ikke mindst turisme. Derfor er det visionen at sikre og udvikle et fritids- og kulturliv, der er til glæde for såvel borgere som besøgende, og som prioriterer børn og unge højt, og som integrerer det musiske område.

 

Ved initiativer på fritids- og kulturområdet skal der naturligvis også tænkes i helhedsløsninger. Det betyder, at enkelte initiativer altid skal vurderes ud fra et overordnet perspektiv. Borgere og besøgende har med biblioteket i Metropol-centret fået både et videns- og kulturcenter og et mødested i unikke rammer, som samtidig har vist sig at give genlyd internationalt og dermed er med til at profilere hele kommunen.

 

Kultursats

I 2008 blev der sat et udviklingsarbejde i gang på kulturområdet. Ideen var at lade en række eksisterende kulturbygninger indgå i en samlet vurdering og bl.a. undersøge muligheder for fremtidig anvendelse sat over for muligheder ved salg. Salg af bygningerne eller nogle af bygningerne ville kunne frigive ressourcer, der kan indgå i opførelsen af markante nybyggerier indenfor kulturområdet.

 

I overvejelserne indgik bl.a. udbygning af Park Vendia, opførelse af nyt Teateroplevelseshus samt at om- og udbygning af Vendelbohus. En væsentlig del af den kommunale del af finansieringen vil kunne ske gennem salg af en række offentlige bygninger. Endvidere er der muligheder for finansiering fra fond samt ved offentlige-private−partnerskaber.

 

Projektet med Teateroplevelseshuset er nu så vidt, at der er iværksat arkitektkonkurrence, og finansieringen er på plads med fondsbidrag og kommunale midler. Bygningen kommer til at ligge centralt i bymidten på rutebilstationens arealer og forventes ibrugtaget 2016.

 

Det er en dobbeltsidet strategi, hvor der arbejdes hen imod en samlet Kultursatsløsning bestående af kulturklynger og kulturnetværk. Målet er, at initiativerne og de nye fysiske rammer kan løfte fritids- og kulturlivet i kommunen og samtidig styrke den position Hjørring Kommune allerede har på især kulturområdet. Ligesom det gælder for Biblioteket og andre af vore fyrtårne skal kultursatningen være med til at profilere vores attraktive kommune.

 

 

 

Tilbage til forsiden