Forside Fakta om Hjørring Kommune Status & Nyheder Hvad er en kommuneplan? Hjemme På vej Forbindelser Kultur I naturen På arbejde Hvad gælder for mig? Kommuneplanproces Redegørelse Brugerportaler Søgefunktion til sitet Kontaktinformation Print (PDFgenerator) Download Retsvirkninger Klagevejledning  

Hjemme

 

Kommuneplanen beskriver, hvad der kendetegner netop dit nærområde. Da man ønsker at skabe helheder og øge kommunens samlede attraktionsværdi, betyder det, at kommuneplanen fastsætter nogle retningslinjer for, hvordan, hvor og hvad du må bygge. Samtidig betyder retningslinjerne betyder også, at du kender de ydre rammer for, hvad din nabo må bygge.

 

Ønsker du at bo i et bevaringsværdigt gammelt hus, kan kommuneplanen fortælle dig, hvilke bygninger og kulturmiljøer, der er udpeget som særligt bevaringsværdige, f.eks. på grund af en særlig byggestil eller et særligt bymiljø.

 

Omvendt hvis du ønsker at opføre et nyt spændende og eksperimenterende arkitekttegnet byggeri, kan kommuneplanen fortælle dig, hvilke områder, der er afsat til det formål. Specielt i Hjørring by er der planer om et forsøgsområde, hvor der kan arbejdes med alternative boformer eller med særlige krav til boligerne om bæredygtighed og lavenergi. Det kan også dreje sig om selve udstykningen, de landskabsmæssige forhold eller særlige miljøforhold.

 

Det skyldes også andre hensyn, at der er regler for, hvor man må bygge – eksempelvis ønsker man i Hjørring Kommune at sikre grønne kiler i byerne. Det giver ubrudte naturstrækninger, der forbinder boligområder og den omkringliggende natur, som vi har så meget af. Masser af grønt for øjnene og gode muligheder for gå- eller løbeture. Derudover skal vi værne om både grundvandet og naturen som helhed – også det tager kommuneplanen hånd om.

 

 

 

Tilbage til forsiden